לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ   .Lerman Architects and Town Planners Ltd
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ   .Lerman Architects and Town Planners Ltd
גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע"מ   .GL Urban Systems Planning Ltd