לרמן אדריכלים בע"מ .Lerman Architects Ltd
לרמן תכנון עיר ואזור בע"מ .Lerman Town Planners Ltd
גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע"מ .GL Urban Systems Planning Ltd