חזון איילון

תכנית אב לקירוי מרחב האיילון

פארק גג האיילון מבטא חזון מרחיק לכת של יצירת מרחב ציבורי חדש במוקד מטרופולין תל אביב  ועיצוב מחדש של הכניסות הראשיות לעיר.  קירוי מרחב האיילון מגלם תועלות רבות ומרחיקות לכת לעיר,  בכלל זה יצירת מרחב ציבורי חדש - פארק ירוק נרחב בלבו הפועם של האזור העירוני הגדול בישראל, איחוי רקמות אורבניות בין שתי גדות האיילון, שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים במקום ויצירת אזור ידידותי ואטרקטיבי לפעילות עירונית תוך ניצול מיטבי של הקרקע במוקד המטרופולין. פרויקט הקירוי  של האיילון והמרחב הציבורי הפתוח שיוקם מעליו, ישנו את האופן שבו נחווה אזור זה ע"י מאות אלפי התושבים, מועסקים, והמבקרים בעיר, במרכז העסקים  המטרופוליני והעירוני. רצועת האיילון, הנתפסת היום כאזור נחל היסטורי שהוסב למרחב של תשתיות תחבורה – כבישים מהירים, מסילות רכבת  ותשתיות הנדסיות, - אזור עמוס פעילות שיש לעבור דרכו במהירות האפשרית.

מרחב זה יהפוך למוקד המטרופוליני החדש, הנתפס כמרחב ציבורי איכותי ובעל מעמד איקוני המזוהה עם העיר - פארק  לינארי רחב ידיים המחבר את פארק הירקון עם פארק אריאל שרון ותופר את חלקי העיר ממזרח וממערב.

נכון להיום ברצועת האיילון עוברות שלוש מסילות רכבת כאשר הרביעית מתוכננת להבנות בקרוב ומסילות נוספות מתוכננות בתת הקרקע,  ברצועה זו מצויות תחנות רכבת ישראל הגדולות בארץ, ואשר היקף המשתמשים בהן צפוי לגדול באופן משמעותי ביותר בשנים הבאות ולהגיע להיקף של עשרות אלפי נוסעים בכל תחנה. נתיבי האיילון מהווים את אחד מעורקי התחבורה הראשיים ומן המשמעותיים שבמערך התנועה הארצי. בממוצע עוברים בהם כ-750,000 כלי רכב ביממה והם נחשבים לציר התחבורה העמוס ביותר בארץ. תנועת הרכבים והרכבות מייצרת מטרד רעש וזיהום אוויר כבר היום ואשר צפויים להתעצם עם הפיתוח העתידי.

הקמת פארק גג האיילון תתמוך בפיתוח עירוני מוטה תחבורה ציבורית ותאפשר שינוי תפיסתי משמעותי ברמת  המשתמשים והשירות להולכי רגל, בפרט עבור יוממים העושים שימוש במערכת הסעת ההמונים המרוכזת באזור זה.

 

עיקרי התוכנית:  פארק גג האיילון – יחייב קרוי מקטעים נרחבים של מרחב האיילון אשר ישמשו כשטח ציבורי פתוח ירוק ומגונן הכולל מרחבי שיטוט להולכי רגל ומסלולים לרכיבה על אופניים, מוקדי הסעדה פנאי ובידור, ומוסדות ציבור בהקשרים התכנוניים המתאימים. באזורי התפר בין דפנות האיילון לקירוי יקבעו כללים מחייבים להבטחת ביסוס והשענת הקרוי, מתן פתרונות לאילוצים הנדסיים וסביבתיים, שילוב  שטחים לשימושים ציבוריים כולל הנדסיים בפרויקטים הגובלים. לאורך הפארק תשמר רציפות והמשכיות של צירי הולכי רגל ורוכבי אופניים.

בדפנות האיילון  במסגרת הפרויקטים המתוכננים והעתידי תפותח חזית פעילה  מסחרית או ציבורית המלווה במרחב ציבורי  והכוללת שדרת עצים כפולה בכל אחת מהדפנות. כמו כן יתוכננו חיבורים להולכי רגל ורוכבי אופניים בצירים המקשרים בין מזרח ומערב אשר יחברו את פארק גג האיילון לעומק המרקם הבנוי.

 

נושאים מרכזיים בתוכנית: התדמית הכוללת של הפארק, המרחב הציבורי החדש, מערך שטחים פתוחים, צירים ומרחבים להולכי הרגל  באזורי הפארק והחיבור למוקדי פעילות משיקים, הדופן העירונית הבנויה במקטעים השונים, התכנים והפעילויות בפארק, הפיתוח ה"ירוק" לאורך הפארק ובצירים הגובלים, השתלבות פרויקטים קיימים ועתידיים ב"חזון האילון", השתלבות תחנות הרכבת הראשיות והכניסות לעיר, התחברות  פתרונות תחבורה מוטורית קיימים ומתוכננים במרחב האילון, ,  פתרונות לנושאים סביבתיים כולל  טיפול במטרדים והטיית נחל האיילון,   מרחב מוקד השלום, מוקדים ומרחבים מיוחדים.

 

פרויקט חזון האיילון משנה בצורה דרמטית את המרחב הציבורי. הפרויקט נזום ומובל ע"י הועדה המקומית/ עיריית תל אביב יפו

 

 

 

© כל הזכויות שמורות