“תל אביב על החוף"

הצעה לתכנון מתחם שדה דוב

ההצעה שפותחה על ידי משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים מציעה פיתוח מרקם עירוני עשיר, מגוון ואינטנסיבי אשר בו מוצאים עצמם שימושים עירוניים ומטרופולינים בצד מגורים ואירועים עירוניים יום יומיים ומיוחדים. אלו, מושכים משתמשים ונותנים ביטוי לצרכיהם של אוכלוסיות מגוונות.

תפקידה של העיר תל אביב כמוקד מטרופוליני- הולך ומתעצם, כמו גם מרכזיותה כמוקד תרבות ובילוי בעל עוצמה והשפעה על העשייה בכל הארץ. דבר זה כרוך באיכות המרחב העירוני ומגוון הפעילויות המתקיימות בו, בעיקר זו המתרחשת בתחומי הבילוי והתרבות על ריבוי אפשרויותיהם. איכויות הרחוב העירוני והמרחב הציבורי הפתוח משפיעות על הפעילות שוקקת החיים המתרחשת בו ומשמשת מרכיב מרכזי בכוח המשיכה של תל-אביב, כמוקד מטרופוליני לאוכלוסיות נרחבות אף מחוץ לתחומיו.

זיהוי של השימושים המטרופולינים, אשר אותם חשוב להמשיך ולטפח ובהם מגוון אזורי הפעילות העירוניים, העושר של אירועי התרבות והבידור, הפארקים המטרופולינים, אירועי פארק החוף ומגוון האזורים ומוקדי הבילוי יאפשר המשך יצירת החוויה של עיר דינמית – “עיר ללא הפסקה”.

התכנית המוצעת מציגה שורה של עקרונות ומנסה לתת תשובות ראשוניות אשר ינחו את התכנון להשגת הדימוי של “תל-אביב על החוף”, המצטייר מהגדרות כלליות אלו. הגישה התכנונית עליה מבוסס הפרויקט, מתמקדת בשימוש באותם מרכיבים עירוניים מוכרים בתמהיל נכון, תוך יצירה והדגשה של הייחודיות והעושר העירוני המתאפשר בפיתוח בחזית חוף הים. זאת, תוך יצירת חוויה עירונית אינטנסיבית, מגוון אפשרויות נרחב שיתן מענה מירבי לדרישות הקיימות מאזור זה, תוך השגת איכות חיים עירונית גבוהה של עיר על חוף הים.

מיקומו המיוחד של האזור משמש כחוליה מקשרת בין המרקם העירוני הוותיק לבין העיר המתפתחת בצפון, בסמוך לגדה הצפונית של פארק הירקון במסגרת רצף הפארק החופי ההולך ומתהווה באזור. לפיכך, תכנית “תל-אביב על החוף” מבוססת על שלוש זרועות - צירים של פעילויות ופרוגראמות עירוניות אינטנסיביות, הממשיכות אירועים עירוניים ומטרופולינים של תרבות, חינוך אוניברסיטאי ומדע, בילוי ונופש, מהעורף הבנוי במזרח ועד לפארק החופי ומוקדי הפעילות בחוף הים.

 

2008

© כל הזכויות שמורות