מבנה אנרגיה וסביבה

מכון ויצמן, רחובות

מבנה אנרגיה וסביבה תוכנן כחלק ממימוש תכנית האב למכון ויצמן שהוכנה על ידי משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים. הפרויקט היחודי כולל מבנה מתמחה למעבדות אנרגיה וסביבה - מבנה  אשר תוכנן בגישת תכנון אקולוגית משמרת המשלבת תכנון רב מערכתי וייחודי בהיבט האנרגטי, ובשימוש החומרי בניה.

המבנה הוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה כ”מבנה ירוק”. תואר זה ניתן לבניין בשל החידושים הטכנולוגיים שיושמו בבנייתו, התורמים לחיסכון משמעותי באנרגיה.

מבנה אנרגיה וסביבה כולל מעבדות מחקר לתחומי סביבה ואנרגיה שונים.

דרך עיצובו שואף המבנה לעודד מודעות לחשיבות הגבוהה של הנושאים בהם הוא עוסק ולייצגם כלפי חוץ.

 

1998

© כל הזכויות שמורות