ABC איילון ביזנס סנטר
יד אליהו, תל אביב

מתחם ABC איילון ביזנס סנטר תוכנן בעבור אדגר השקעות ופיתוח על-ידי משרד לרמן אדריכלים בשטח של כ- 12 דונם. המתחם ממוקם ברחוב השלושה, במיקום מרכזי ונצפה, בסמוך לנתיבי איילון, רחוב יגאל אלון והיכל הספורט יד אליהו. המתחם הינו קומפלקס בן שלושה בנינים המחוברים יחדיו. המבנים בני 4 קומות משרדים מעל קומה מסחרית וכוללים שטח בנוי עילי של כ- 45,000 מ"ר בשלב א' ותוספת של 36,000 מ"ר נוספים בשלב ב'.

בתכנון המתחם הושם דגש על יצירת פארק פנימי הפונה לכיוון שכונת המגורים יד אליהו כך שיהווה מרחב עירוני ירוק המקשר בין המתחם לשכונה. השילוב בין שימושי הקרקע במתחם הכוללים משרדים ושטחים המסחריים, הפארק והסמיכות לשכונה, מביאים ליצירת מתחם דינאמי ופעיל.                  

 

1996/2002, 2007/2008                                                            

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים
גל תכנון מערכות אורבניות